Donateurs en Sponsoren


Donateurs en Sponsoren van de Stichting zijn mensen die de Stichting Kunstkring Parkstad, maar vooral de doelstelling van de Stichting, een warm hart toedragen . Zij ondersteunen onze Stichting met een kleine financiële bijdrage, zodat wij, op een zeer laagdrempelige wijze en door de belangenloze inzet van onze vrijwilligers, kunnen blijven doen. Ook diverse andere publiekelijk toegankelijke activiteiten en openbare projecten blijven door hun steun haalbaar voor de inwoners van Parkstad en omstreken.

Sponsoren


Rogelio

Donateurs