warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Lidmaatschap:

Een aanvraag tot lidmaatschap van de “Kunstkring Parkstad” dient schriftelijk te geschieden door middel van het aanvraagformulier.
Klik hier voor het formulier or click here for the english version, dit kunt u ingevuld terug sturen via de volgende link Klik hier

Het formulier dient met toevoeging van enkele foto’s van de kunstwerken te worden ingezonden.
Aan de hand van de ingezonden foto’s  kan de Kunstkring Parkstad het niveau van de kunstenaar bepalen,
vooraleer hem/haar als lid van onze kunstkring toe te laten.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar en bedraagt €72,-/jaar.
Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Je kan ieder moment instappen, maar wij hanteren 4 instap momenten nl:
1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het lopende jaar.
Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van het SKP.

Wil je je aansluiten bij de SKP, neem dan contact op met het secretariaat of met een van de leden.

Secretariaat SKP Jos Conjour
Tel.nr.: 06 43209768
E-mail: Klik hier
Prins Hendriklaan 13, 6442AA Brunssum.
Telefoon 045-5256436 | 06-43209768
Na het inleveren van het ondertekend contract, gaan wij ervan uit dat de betaling
binnen 5 werkdagen worden overgemaakt op onderstaande rekening

Rabobank rekeningnr.: NL70RABO0125443269
t.n.v.: Stichting Kunstkring Parkstad
Met vermelding van: “je naam” en lidmaatschap “jaar”

loading
×