Visie


Kunst en zijn vele toepassingen worden helaas nog te vaak gezien en beleefd als een elitair gebeuren.
Evenementen zoals de TEFAF en de gespecialiseerde galerieën dragen stevig bij aan dit beeld.
In onze visie is kunst er voor iedereen en zou kunst in zijn vele toepassingen ook makkelijker bereikbaar moeten worden.
Wij bedoelen dan met name de sociaal zwakkeren, scholieren, studenten, ouderen en mensen zonder werk, die meestal door hun bijzondere maatschappelijke positie verstoken blijven van de toegevoegde waarde die kunst voor elk individu kan hebben.
Kunstenaars begrijpen als geen ander welke genoegdoening een mens kan vinden in het ontwikkelen van zijn talenten en het delen van het resultaat met anderen.

Doelen


De Stichting wil: door het scheppen van een platform voor amateur- , semiprofessionele- en professionele kunstenaars, die wonen en/of werken en/of zonder werk zijn in de regio Parkstad, of een binding hebben met deze regio, hun de ruimte bieden zich te ontwikkelen en naar buiten te treden met hun kunst.
De mogelijkheid bevorderen om sociale contacten te leggen tussen de kunstenaars en de wijkbewoners.
Samen met andere kunstinitiatieven werken aan een kunstzinnige en culturele lente binnen onze regio; door low cost workshops de negatieve gevolgen van geen werk hebben opvangen en daardoor bijdragen aan het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde.
Leegstand in de Parkstad weer een zinvolle en ook nog aantrekkelijke bestemming geven en daarmee vernieling en verpaupering tegengaan.